10. Co oznacza racjonalne myślenie?

10. Co oznacza racjonalne myślenie?